XML Web Services in Visual Studio 2008 Tutorial


How To Pull Data From An XML File Using ASP.NET


C# xml Database Read and Write


Tạo Flash Video Player giống NgoiSao.Net


Nếu bạn có duyệt Web qua trang http://ngoisao.net thì bạn dễ dàng để ý thấy Video Player của người ta:
1. Hiện Video đầu tiên khi load trang
2. Hiển thị Playlist được edit thông qua file XML
3. Click vào mỗi link của Playlist website sẽ không bị PostBack và hiển thị lên Player luôn bài được chọn
Read more of this post

Asp.net – Làm nổi bật 1 dòng trong DataGrid


Đây là một thủ thuật khá đơn giản và hữu ích khi ta làm việc với DataGrid của Asp.net. Qua bài viết chúng ta có thể hiểu được cơ bản cách làm việc của DataGrid cũng như cách dùng javascript trong các trang asp.net
Read more of this post

[Asp.net]Video kết nối csdl xml


Download
Video kết nối CSDL Xml