Những câu đố cực hiểm


Bạn hãy tự kiểm tra qua những câu hỏi sau đây, để xem mình có máu hài hước không nhé!
Read more of this post

Fifa 2011 Full PC


[Video] Lấy thông tin thời tiết vnexpress Asp.net


Các bạn download về xem nhé
Link download ở bên dưới:
Read more of this post

Video hướng dẫn lập trình Asp.net


Video 1: ôn lại 1 số lệnh truy vấn cơ bản
Phần 1

Video 2: Sử dụng SqlConnection để kết nối CSDL
Phần 2

Video 3: Sử dụng SqlCommand và SqlDataReader
Phần 3

Video 4: Sử dụng SqlDataAdapter, Dataset, DataTable
Phần 4

Video 5: Ôn lại bằng 1 ứng dụng winform đơn giản
Phần 5

Video 6: Các sử dụng Store Procedure với C#
Phần 6

Video 7: Cách sử dụng Transaction
Phần 7

Video 8: Hiển thị, thêm, sửa, xóa bằng storeprocedure
Phần 8

Video 9: Cách viết mô hình 3 lớp
Phần 9
p/s:sưu tầm