[Video] Lấy thông tin thời tiết vnexpress Asp.net


Các bạn download về xem nhé
Link download ở bên dưới:
Read more of this post

Video hướng dẫn xây dựng website bằng asp.net, c# trên visual studio 2010


Lấy thông tin thời tiết từ VnExpress với ASP.NET


Project sau sẽ hướng dẫn các bạn lấy thông tin thời tiết từ vnexpress
Read more of this post

[XML]Quản lý layout – giao diện của website = XML


Đây là Source Code viết = ASP về quản lý Layout, khá hay, share cho anh em nào quan tâm …
Read more of this post

Xây dựng thư viện xử lý file với C#


Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn xây dựng các hàm thư viện để xử lý các file, Bao gồm các hàm tạo file, Xóa file, Cập nhật file. Bạn xem và tham khảo nhé

Bạn tạo một class có nội dung như sau và sau đó khi sử dụng liên quan đến file bạn chỉ cần gọi hàm đó và chỉ cho nó tên và path của file là được
Read more of this post

[Asp.net]Gửi mail trong asp.net


Bài viết này có hướng dẫn gửi mail với tài khoản gmail
Gửi mail trong asp.net với smtp.gmail.com
Read more of this post