Full Page Image Gallery with jQuery


View Demo

Download source

Tạo nút nhúng Video từ Youtube vào Website


Cạc bạn down Project Sau:
Download

Asp.net và jquery để kiểm tra sự tồn tại của UserName


Website của bạn cho phép người dùng đăng ký nhưng bạn muốn kiểm tra nếu chưa tồn tại UserName thì mới đăng ký. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản để kiểm tra sự tồn tại của UserName sử dụng jquery và asp.net
Read more of this post

Asp.net – Làm nổi bật 1 dòng trong DataGrid


Đây là một thủ thuật khá đơn giản và hữu ích khi ta làm việc với DataGrid của Asp.net. Qua bài viết chúng ta có thể hiểu được cơ bản cách làm việc của DataGrid cũng như cách dùng javascript trong các trang asp.net
Read more of this post

ASP.NET hướng dẫn và ví dụ


Sách học ASP.NET gồm hướng dẫn và ví dụ rất dễ học. Chúc các bạn học tập tốt
Read more of this post

Tài liệu Javascript


Đây là sách học lập trình mạng máy tính bằng ngộn ngữ JAVA, mình thấy cũng rất hữu ích cho các bạn chuyên về lập trình Java hoặc cho những người muốn tìm hiểu về lập trình!
Read more of this post