Cấu hình sử dụng URL Rewrite Module trong IIS 7


IIS 7 chỉ mới xuất hiện trên bản Windows Vista trở lên (Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2)

Mặc định trên các bản Windows này thì IIS không được cài mặc định, bạn phải cài đặt nó

Với Windows 7 bạn vào Start –> Control Panel –> Programs and Features –> Turn Windows features on or off –> bạn chọn Internet Infomation Services và đừng quên chọn cài đặt ASP.NET
Read more of this post