Resharper v5. – Công cụ hỗ trợ lập trình với Visual Studio


JetBrains Resharper là phần mềm tích hợp vào Microsoft Visual Studio để làm tăng hiệu năng của các lập trình viên sử dụng C#.
Read more of this post

Advertisements

Thư viện DLL cho phép sinh tự động code tại tầng Data Access


Bài viết gốc: http://www.codeproject.com/KB/aspnet/auto_generation_library.aspx

Link download: Download

Send Email với ASP.NET


Giáo trình học ASP.NET bằng tiếng Việt


CD Giáo trình học ASP.NET bằng tiếng Việt SSDG
Read more of this post

ASP.NET hướng dẫn và ví dụ


Sách học ASP.NET gồm hướng dẫn và ví dụ rất dễ học. Chúc các bạn học tập tốt
Read more of this post

source code ASP.NET website nhà đất


Share source code ASP.NET website nhà đất
Ngôn ngữ sử dụng: C# được viết trên Visual Studio 2008 và SQL Server 2005
Hướng dẫn chạy chương trình
+Các bạn Attach file database vào Sql server.
+Chỉnh connection string trong web.config theo đúng chuỗi kết nối của máy mình thì có thể chạy được
Link download:download

[Shoping Cart]Hướng dẫn bạn xây dựng một giỏ hàng