Tổng Hợp Tất Cả Ebook Lập Trình và Thủ thuật Hacker(HOt)


Mình sưu tầm sau đó tổng hơp lại
Read more of this post

Advertisements

Giáo Trình Xử Lý Âm Thanh Chuyên Nghiệp (Tiếng Việt)


Việc xử lí âm thanh đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Hy vọng bộ giáo trình này sẽ hữu ích cho các bạn
Read more of this post

Bài tập c# cơ bản và nâng cao


Download
(Pass: http://www.csharpvn.com)

Asp.Net 3.5 Từ Microsoft Việt Nam(Tiếng việt)


Download
Pass: http://www.csharpvn.com

Lập trình với cơ sở dữ liệu


Download
Mật khẩu :www.csharpvn.com

Video hướng dẫn lập trình Asp.net


Video 1: ôn lại 1 số lệnh truy vấn cơ bản
Phần 1

Video 2: Sử dụng SqlConnection để kết nối CSDL
Phần 2

Video 3: Sử dụng SqlCommand và SqlDataReader
Phần 3

Video 4: Sử dụng SqlDataAdapter, Dataset, DataTable
Phần 4

Video 5: Ôn lại bằng 1 ứng dụng winform đơn giản
Phần 5

Video 6: Các sử dụng Store Procedure với C#
Phần 6

Video 7: Cách sử dụng Transaction
Phần 7

Video 8: Hiển thị, thêm, sửa, xóa bằng storeprocedure
Phần 8

Video 9: Cách viết mô hình 3 lớp
Phần 9
p/s:sưu tầm

[C# căn bản]Lập trình với C#


Cuốn sách gồm 13 chương, sẽ giới thiệu với các bạn các kiến thức đầy đủ về lập trình hướng đối tượng dùng C Sharp. Read more of this post