[Video] Lấy thông tin thời tiết vnexpress Asp.net


Các bạn download về xem nhé
Link download ở bên dưới:
Read more of this post

Advertisements

Class Data.cs sử lý mọi thao tác thêm , xoá sửa và delete trong ASP.net


Bài này hướng dẫn bạn xây dựng lớp truy cập dữ liệu bằng C#, và xử lý các hàm:

Trong các dự án xây dựng website bằng ASP.NET thì người lập trình thường viết các hàm, thủ tục dùng chung cho toàn bộ dự án. Dưới đây tôi xin giới thiệu một số hàm cơ bản để truy xuất dữ liệu và sử lý các sự kiện Insert, Update,Delete trong ASP.NET
Read more of this post