Giáo trình thiết kế Flash (Tiếng Việt)


Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash và trước đó FutureSplash), hay còn gọi một cách đơn giản là Flash, được dùng để chỉ chương trình sáng tạo đa phương tiện (multimedia) lẫn phần mềm dùng để hiển thị chúng Macromedia Flash Player. Chương trình điện toán này được viết và phân phối bởi Adobe Systems (công ty đã mua Macromedia). Flash dùng kỹ thuật đồ họa vectơ và đồ họa điểm (raster graphics). Ngoài ra Flash còn có một ngôn ngữ văn lệnh riêng gọi là ActionScript và có khả năng truyền và tải luồng âm thanh hoặc hình ảnh. Đúng ra thì từ Macromedia Flash nên được dùng để chỉ chương trình tạo ra các tập tin Flash. Còn từ Flash Player nên được dành để chỉ ứng dụng có nhiệm vụ thi hành hay hiển thị các tập tin Flash đó. Tuy vậy, chữ Flash được dùng để chỉ cả hai chương trình nói trên.
Read more of this post

Ebook về JQuery


Ebooks Jquery

Video hướng dẫn xây dựng website bằng asp.net, c# trên visual studio 2010


[Css]Tài liệu css cơ bản dể học cực hay


Download phần 1
Download phần 2

Hướng dẫn sử dụng Dreamware 8


download

Sileshow tuyệt đẹp


Slideshow
Chú ý:sau khi download về đổi đuôi cho file *.pdf -> *.zip
Ví dụ:slideshow.pdf->slideshow.zip