Highlighting Keywords Làm nổi bật từ khóa với asp.net


Trong kết quả tìm kiếm trên website của bạn bạn muốn thực làm nổi bật từ khóa người dùng tìm kiếm. Bài viết này tôi minh họa cho các bạn cách làm đơn giản với asp.net csharp.
Read more of this post

Thư viện DLL cho phép sinh tự động code tại tầng Data Access


Bài viết gốc: http://www.codeproject.com/KB/aspnet/auto_generation_library.aspx

Link download: Download

Tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên


Có khi bạn cần tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên từ 1 dãy ký tự hoặc tạo lại mật khẩu khi có yêu cầu gửi mật khẩu từ người dùng quên mật khẩu. Hàm sau sẽ thực hiện yêu cầu đó
Read more of this post

Tạo Flash Video Player giống NgoiSao.Net


Nếu bạn có duyệt Web qua trang http://ngoisao.net thì bạn dễ dàng để ý thấy Video Player của người ta:
1. Hiện Video đầu tiên khi load trang
2. Hiển thị Playlist được edit thông qua file XML
3. Click vào mỗi link của Playlist website sẽ không bị PostBack và hiển thị lên Player luôn bài được chọn
Read more of this post

[Video] Lấy thông tin thời tiết vnexpress Asp.net


Các bạn download về xem nhé
Link download ở bên dưới:
Read more of this post

Class Data.cs sử lý mọi thao tác thêm , xoá sửa và delete trong ASP.net


Bài này hướng dẫn bạn xây dựng lớp truy cập dữ liệu bằng C#, và xử lý các hàm:

Trong các dự án xây dựng website bằng ASP.NET thì người lập trình thường viết các hàm, thủ tục dùng chung cho toàn bộ dự án. Dưới đây tôi xin giới thiệu một số hàm cơ bản để truy xuất dữ liệu và sử lý các sự kiện Insert, Update,Delete trong ASP.NET
Read more of this post