Xóa ký tự không phải là số tự nhiên ra khỏi một chuỗi


Nếu bạn muốn người dùng nhập số vào textbox bạn có thể dùng Javascript để check nhưng với trường hợp nào đó code javascript của bạn bị lỗi và người dùng vẫn có thể nhập ký tự lạ vào textbox và khi submit lên Server hệ thống sẽ báo lỗi không thể Convert sang kiểu Integer

Chúng ta có thể loại bỏ ký tự lạ này bằng cách sử dụng RegularExpression:

var str = “12d223*23#22″;
var newStr = Regex.Replace(str, @”[^\d]”, “”);

và kết quả của chúng ta sẽ là

//122232322

Giáo trình thiết kế Flash (Tiếng Việt)


Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash và trước đó FutureSplash), hay còn gọi một cách đơn giản là Flash, được dùng để chỉ chương trình sáng tạo đa phương tiện (multimedia) lẫn phần mềm dùng để hiển thị chúng Macromedia Flash Player. Chương trình điện toán này được viết và phân phối bởi Adobe Systems (công ty đã mua Macromedia). Flash dùng kỹ thuật đồ họa vectơ và đồ họa điểm (raster graphics). Ngoài ra Flash còn có một ngôn ngữ văn lệnh riêng gọi là ActionScript và có khả năng truyền và tải luồng âm thanh hoặc hình ảnh. Đúng ra thì từ Macromedia Flash nên được dùng để chỉ chương trình tạo ra các tập tin Flash. Còn từ Flash Player nên được dành để chỉ ứng dụng có nhiệm vụ thi hành hay hiển thị các tập tin Flash đó. Tuy vậy, chữ Flash được dùng để chỉ cả hai chương trình nói trên.
Read more of this post

[CSS eBooks] Sách CSS Tiếng Việt !


Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ – làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. Đây chỉ là một định nghĩa giàu hình ảnh của Pearl thôi (nhưng cũng thực tế nhỉ (smile). Còn CSS (Cascading Style Sheets mà Pearl tạm dịch là tờ mẫu theo Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…
Read more of this post

[HTML] Menu xổ dọc -asp.net


1 mẫu menu xổ dọc khá đẹp,a em down về xem nhé
Download Menu

Tạo bo góc không dùng ảnh


Bạn hãy truy cập vào website http://www.curvycorners.net/ và dowload thư viên về (Free). Bạn cũng có thể xem demo theo link http://www.curvycorners.net/demos/
Read more of this post

Full Page Image Gallery with jQuery


View Demo

Download source

[Css]Tài liệu css cơ bản dể học cực hay


Download phần 1
Download phần 2