Download Windows Server 2008 R2


Download
Chúc các bạn vui vẻ

Phân trang trong Sql server 2005 sử dụng Row() Number


QL Server 2005 có một chức năng ROW_NUMBER có thể giúp với hồ sơ phân trang cho các bạn các ứng dụng cơ sở dữ liệu. ROW_NUMBER trả về một số tuần tự, bắt đầu từ 1, cho mỗi hàng trả lại trong một tập kết quả.
Read more of this post

Hướng dẫn cài đặt SQL server 2005


Chào các bạn. Mình giới thiệu với các bạn Tài liệu hướng dẫn cài đặt SQL Server bằng tiếng Việt và viết rất chi tiết. Do khá dài và nhiều hình ảnh, nên mình up cả file Word lên cho các bạn Download về xem cho dễ.
Read more of this post

Các Kiểu Backup Trong SQL Server


Khái niệm backup (sao lưu) và restore (khôi phục) chắc hẳn đã quen thuộc đối với đa số chúng ta: bạn thường xuyên backup, ví dụ copy toàn bộ thư mục sang một thiết bị lưu trữ khác, để phòng khi gặp sự cố gây mất mát dữ liệu thì có thể copy ngược trở lại. Với database thì việc backup diễn ra có khác, khi hệ thống đang vận hành thì bạn không thể đơn giản copy các data file và log file vì chúng bị khóa hoàn toàn. Bạn phải dựa vào cơ chế backup của hệ QTCSDL. SQL Server cung cấp ba loại backup như sau:
Read more of this post

Loại Bỏ Bản Ghi Trùng Trong Bảng SQL server


Khi làm việc với dữ liệu, có thể bạn gặp những tình huống trong đó, dữ liệu trong bảng có những bản ghi trùng nhau ở những trường đáng nhẽ ra không được trùng …
Read more of this post

So sánh hai cách xóa dữ liệu DELETE và TRUNCATE trong SQL server


SQL Server cung cấp 2 phương pháp để xóa dữ liệu, DELETE và TRUNCATE. Cú pháp của hai lệnh này như sau:
Read more of this post

Một số lệnh đặc biệt của SQL


SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = ‘BASE TABLE’ AND TABLE_NAME ‘dtproperties’
ORDER BY TABLE_TYPE

Đây là lệnh tìm tất cả các bảng trong CSDL của bạn.
Read more of this post