Class SQLHelper.cs


Class thao tác với Database…..
Read more of this post

XML Web Services in Visual Studio 2008 Tutorial


How To Pull Data From An XML File Using ASP.NET


Vào Facebook khi bị chặn – Update mới nhất


Để truy cập vào facebook khi bị chặn bạn hãy làm theo các bước sau:
Read more of this post

Get Public Token Key of .Net assembly


1. Dùng Reflector:

Mở assembly dùng .Net Reflector click vào tên assembly và PublicTokenKey sẽ được hiển thị ở Panel bên dưới
Read more of this post

Calculate Sum of ASP.NET CheckBox Values using jQuery


Trong bài này, chúng ta sẽ thấy làm thế nào để thêm nhiều giá trị của ASP.NET jQuery sử dụng Checkboxes . Ví dụ này có thể hữu ích trong khi tính toán các giá trị trong Checkbox
Read more of this post

Chuyển đổi control DropDownList trong ASP.NET thành control MultiSelect ListBox dùng jQuery


Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi từ một control DropDownList trong ASP.NET thành một ListBox có thể chọn lựa nhiều Items. Lưu ý trong bài viết cần phải có sự kết hợp của Jquery và tương thích với các trình duyệt IE7, IE8, Firefox 3, Chrome 2 và Safari 4.
Read more of this post