Singleton pattern


Đôi khi, bạn phải giải quyết trường hợp làm thế nào để khởi tạo duy nhất 1 và chỉ 1 đối tượng dẫn xuất từ một lớp.

Singleton pattern sẽ giải quyết vấn đề này. Nó là 1 design pattern đơn giản nhất bao gồm 1 lớp, lớp này đảm bảo sẽ khởi tạo chỉ một đối tượng và cung cấp khả năng truy xuất mức Global tới đối tượng đó. Có nghĩa là đối tượng có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi nào trong ứng dụng mà không cần phải khởi tạo Contructor.
Read more of this post

Resharper v5. – Công cụ hỗ trợ lập trình với Visual Studio


JetBrains Resharper là phần mềm tích hợp vào Microsoft Visual Studio để làm tăng hiệu năng của các lập trình viên sử dụng C#.
Read more of this post

Xây dựng ứng dụng xem file PDF (Acrobat) trên website.


Bài viết này thảo luận làm thế nào để tạo ra một ASP.NET PDF User Control mà không phụ thuộc vào phần mềm Acrobat được cài đặt.
Read more of this post

HTML5 là gì, tại sao phải quan tâm?


HTML5 là gì?
Có lẽ nhiều bạn đã nghe về thuật ngữ “HTML5” xuất hiện bên cạnh những sản phẩm của Apple và Google. HTML5 là sự tiến triển tiếp theo của HTML, viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language, đây là hình thức định dạng cốt lỗi của hầu hết các trang web trên mạng Internet. HTML4, là ngôn ngữ cuối cùng mạng tính chất lặp lại, xuất hiện vào năm 1997 và đã được nhiều lập trình viên sử dụng để đáp ứng nhiều nhu cầu về trang web.
Read more of this post

Thư viện DLL cho phép sinh tự động code tại tầng Data Access


Bài viết gốc: http://www.codeproject.com/KB/aspnet/auto_generation_library.aspx

Link download: Download

Caching hình ảnh trong ASP.NET


I. Giới thiệu

Hiện nay có rất nhiều cách để cải thiện hiệu suất truy cập (tốc độ duyệt) trong các ứng dụng web. Một trong những phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất là sử dụng khả năng cache hình ảnh trên máy khách (client). Bài viết sẽ cung cấp cách làm thế nào để thực hiện khả năng đó trong trang web dựa trên nền DotNetNuke.
Read more of this post

Video C# 4.0


Download
Pass:tech24.vn