[CSS eBooks] Sách CSS Tiếng Việt !

Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ – làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. Đây chỉ là một định nghĩa giàu hình ảnh của Pearl thôi (nhưng cũng thực tế nhỉ (smile). Còn CSS (Cascading Style Sheets mà Pearl tạm dịch là tờ mẫu theo Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…

Nội dung Trang
Lời mở đầu ………………………………………….. ………………………… 6
Bài 1: Giới thiệu ………………………………………….. …………………. 8
1.1. CSS là gì? ………………………………………….. ………………………………… 8
1.2. Tại sao CSS? ………………………………………….. …………………………….8
1.3. Học CSS cần những gì? ………………………………………….. …………….9
Bài 2: Một số quy ước về cách viết CSS …………………………….. 10
2.1. Cú pháp CSS ………………………………………….. ……………………………10
2.2. Đơn vị CSS ………………………………………….. ……………………………… 13
2.3. Vị trí đặt CSS ………………………………………….. …………………………… 14
2.4. Sự ưu tiên ………………………………………….. …………………………………18
Bài 3: Màu chữ và màu nền ………………………………………….. …. 21
3.1. Thuộc tính background-color ………………………………………….. ……… 21
3.2. Thuộc tính background-image ………………………………………….. ……. 21
3.3. Thuộc tính background-repeat ………………………………………….. ……. 22
3.4. Thuộc tính background-attachment …………………………………………. 23
3.5. Thuộc tính background-position ………………………………………….. …. 23
Bài 4: Font chữ ………………………………………….. …………………… 26
4.1. Thuộc tính font-family ………………………………………….. ………………. 26
4.2. Thuộc tính font-style ………………………………………….. …………………. 27
Trang 4
Simple CSS Standard Edition WallPearl
4.3. Thuộc tính font-variant ………………………………………….. ……………… 27
4.4. Thuộc tính font-weight ………………………………………….. ……………… 28
4.5. Thuộc tính font-size ………………………………………….. ………………….. 28
Bài 5: Text ………………………………………….. …………………………. 30
5.1. Thuộc tính color ………………………………………….. ……………………….. 30
5.2. Thuộc tính text-indent ………………………………………….. ……………….. 30
5.3. Thuộc tính text-align ………………………………………….. …………………. 31
5.4. Thuộc tính letter-spacing ………………………………………….. …………..31
5.5. Thuộc tính text-decoration ………………………………………….. …………32
5.6. Thuộc tính text-transform ………………………………………….. …………. 32
Bài 6: Pseudo-classes for Links ………………………………………… 33
Bài 7: Class & id ………………………………………….. ………………… 36
7.1. Nhóm phần tử với class……………………………………… ………………….. 36
7.2. Nhận dạng phần tử với id ………………………………………….. …………… 38
Bài 8: Span & div ………………………………………….. ……………….. 40
8.1. Nhóm phần tử với ………………………………………….. ………….40
8.2. Nhóm phần tử với

………………………………………….. ……………. 40
Bài 9: Box Model ………………………………………….. ……………….. 43
Bài 10: Margin & padding ………………………………………….. …… 45
10.1. Thuộc tính margin ………………………………………….. …………………… 45
10.2. Thuộc tính padding ………………………………………….. …………………. 47
Trang 5
Simple CSS Standard Edition WallPearl
Bài 11: Border ………………………………………….. ……………………. 48
11.1. Thuộc tính border-width ………………………………………….. ………….. 48
11.2. Thuộc tính border-color ………………………………………….. …………… 48
11.3. Thuộc tính border-style ………………………………………….. ……………. 48
Bài 12: Height & width ………………………………………….. ……….. 50
12.1. Thuộc tính width ………………………………………….. …………………….. 50
12.2. Thuộc tính max-width ………………………………………….. ………………50
12.3. Thuộc tính min-width ………………………………………….. ……………… 50
12.4. Thuộc tính height ………………………………………….. ……………………. 50
12.5. Thuộc tính max-height ………………………………………….. ……………..51
12.6. Thuộc tính min-height ………………………………………….. ………………51
Bài 13: Float & clear ………………………………………….. …………… 52
13.1. Thuộc tính float ………………………………………….. ………………………. 52
13.2. Thuộc tính clear ………………………………………….. ……………………… 53
Bài 14: Position ………………………………………….. ………………….. 54
14.1. Absolute position ………………………………………….. ……………………. 55
14.2. Relative position ………………………………………….. …………………….. 56
Bài 15: Layers ………………………………………….. …………………….. 57
Bài 16: Web standard ………………………………………….. ………….59
Phụ lục ………………………………………….. ………………………………. 60
download

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

2 Responses to [CSS eBooks] Sách CSS Tiếng Việt !

  1. huyvu says:

    link die rui

  2. các anh cho oi em không download được

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s