Xây dựng thư viện xử lý file với C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn xây dựng các hàm thư viện để xử lý các file, Bao gồm các hàm tạo file, Xóa file, Cập nhật file. Bạn xem và tham khảo nhé

Bạn tạo một class có nội dung như sau và sau đó khi sử dụng liên quan đến file bạn chỉ cần gọi hàm đó và chỉ cho nó tên và path của file là được

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.IO;

///

/// Summary description for DynamicFile
///

public class DynamicFile
{
public DynamicFile()
{
//
// TODO: Add constructor logic here
//
}
///

/// Hàm tạo một file mới (Kiếm tra nếu chưa có fileName thì tạo mới)
///

public void CreateFile(string fileName, string strSTR)
{
try
{
StreamWriter write;
StreamReader s;
if (System.IO.File.Exists(fileName) == false)
{
write = new StreamWriter(fileName);
write.WriteLine(strSTR);
write.Close();
}
else
{
s = File.OpenText(fileName);
string line = null;
while ((line = s.ReadLine()) != null)
{
strSTR += line;
}
s.Close();
write = new StreamWriter(fileName);
write.WriteLine(strSTR);
write.Close();
}
}
catch (Exception e) { e.Message.ToString(); }
}
///

/// Hàm đọc nội dung 1 file đã tồn tại. Nếu không tìm thấy file sẽ tra về “”
///

public string ReadFile(string fileName)
{
string Content = “”;
StreamReader s;
if (System.IO.File.Exists(fileName) == false)
{
return “”;
}
else
{
s = File.OpenText(fileName);
string line = null;
while ((line = s.ReadLine()) != null)
{
Content += line;
}
s.Close();
return Content;
}
}
///

/// Cập nhật nhật nôi dung của file
///

public void UpDateFile(string fileName, string newConTent)
{
try
{
StreamWriter write;
StreamReader s;
if (System.IO.File.Exists(fileName) == false)
{
System.Console.WriteLine(“No Have fileName”);
}
else
{
write = new StreamWriter(fileName);
write.WriteLine(newConTent);
write.Close();
}
}
catch (Exception ex) { ex.Message.ToString(); }

}
///

/// Xóa một file được chọn
///

///
public void DeleteFile(string fileName)
{
try
{
FileInfo fi;
if (System.IO.File.Exists(fileName) == true)
{
fi = new FileInfo(fileName);
fi.Delete();
}
}
catch (Exception ex) { ex.Message.ToString(); }
}
}

Theo hmweb.com.vn

Advertisements

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: