[Asp.net] Hiển thị bài viết đại diện và list các tiêu đề các bài viết mới

hmweb- Trong bài viết này tôi sẽ minh họa cho các bạn cách hiển thị tiêu đề, ảnh đại diện, tóm tắt của bài viết mới nhất làm đại diện sau đó list danh sách các bài viết tiếp theo. Đây là thủ thuật yêu cầu của thành viên trong diễn đàn

Kết quả hiển thị của thủ thuật yêu cầu này như sau:
Minh họa
Ở đây là truy vấn danh sách 5 bài viết mới nhất với bài viết mới nhất sẽ hiển thị ảnh đại diện, tiêu đề và nội dung tóm tắt. 4 bài viết còn lại sẽ được liệt kê theo dạng liên kết.
Thực hiện:
+ Trang asp.net bạn cần có một Literal để hiển thị nội dung: Literal1

Giờ trong code bạn viết các hàm như sau:
1. Hàm thực thi một câu lệnh truy vấn và trả về một DataTable

private DataTable QueryToDataTable(string strSQL)
{
DataTable dtbTmp = new DataTable();
string connString = @”Server =.\SQL2005;Initial Catalog=DemoSlide;User ID=sa;Password=sa”;
SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
try
{
conn.Open(); // Mở kết nối
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strSQL, conn); // Tạo một Adapter
DataSet ds = new DataSet();// Tạo DataSet
da.Fill(ds, “GetData”);// Đổ dữ liệu DataSet
dtbTmp = ds.Tables[0];// Tạo DataTable từ dataSet
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);// Bắt lỗi
}
finally
{
conn.Close();// Đóng kết nối
}
return dtbTmp;
}

2. Hàm truy vấn và lấy dữ liệu cần hiển thị

private string LoadData()
{
string strHTML = “”, strAnhDaiDien = “”;
DataTable dtb = QueryToDataTable(“Select Top 5 TieuDe, DienGiai, NoiDung, AnhDaiDien From TB_BaiViet order by idBaiViet desc”);
if (dtb.Rows.Count > 0)
{
strHTML += “

“;
for (int i = 0; i < dtb.Rows.Count; i++ )
{
if (i == 0)
{
if (dtb.Rows[0]["AnhDaiDien"].ToString() == "")
{
strAnhDaiDien = "Uploads/link_n_img.gif";
}
else strAnhDaiDien = dtb.Rows[0]["AnhDaiDien"].ToString();
strHTML += @"

“;
}
else
{
strHTML += @”

“;
}
}
}
strHTML += “

” + dtb.Rows[0][“TieuDe”].ToString() + @”
” + dtb.Rows[0][“DienGiai”].ToString() + @”


” + dtb.Rows[i][“TieuDe”].ToString() + @”

“;
return strHTML;
}

Trong hàm Page_Load bạn cần code hiển thị như sau Literal1.Text = LoadData();
Với hàm này bạn chú ý: strAnhDaiDien = “Uploads/link_n_img.gif”; Nếu bài viết không có ảnh đại diện sẽ hiển thị ảnh link_n_img.gif.
Ngoài ra bạn cần các Style sheet để trình bày dữ liệu, Các style sheet và source code + Database này bạn có thể download Tại đây. Nội dung bài viết này là trang Demo_ListNews.aspx (trong source code)

Advertisements

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: