[Asp.net]Hàm mã hóa ký tự và giải mã trong SQL

Bài viết sau sẽ hưỡng dẫn các bạn mã hóa kí tự trong SQL


1. Hàm mã hóa ký tự

CREATE FUNCTION fuMaHoaString
(@strInput nvarchar(200),
@dt smallint=-1)
RETURNS nvarchar(200)
AS
BEGIN
Declare @str nvarchar(200)
Declare @lenStr tinyint
Declare @i tinyint
Declare @k smallint
Set @lenStr = Len(@strInput)
Set @str = ”
Set @i = 1
If (@dt = 0)
Set @dt = -1
Set @k = @dt / Abs(@dt)
While (@i <= @lenStr)
Begin
Set @str = @str + Char((Ascii(SubString(@strInput, @i, 1))+@k*20))
Set @k = -@k
Set @i = @i + 1
End
Return @str
END

Ví dụ: SELECT dbo.fuMaHoaString('abc123',1) Sẽ trả về 'uNwF'

2.Hàm giải mã hàm đã mã hóa ở trên.

Hàm dịch lại cách mã hoá đó thì cũng tương tự thôi (có thể viết tại SQL hoặc tại chương trình khác). Sau đây là hàm dịch lại chuổi:

CREATE FUNCTION fuGiaiMaKyTuDaMaHoa
(@strInput nvarchar(200),
@dt smallint=-1)
RETURNS nvarchar(200)
AS
BEGIN
Declare @str nvarchar(200)
Declare @lenStr tinyint
Declare @i tinyint
Declare @k smallint
Set @lenStr = Len(@strInput)
Set @str = ”
Set @i = 1
If (@dt = 0)
Set @dt = -1
Set @k = -@dt / Abs(@dt)
While (@i <= @lenStr)
Begin
Set @str = @str + Char((Ascii(SubString(@strInput, @i, 1))+@k*20))
Set @k = -@k
Set @i = @i + 1
End
Return @str
END

Ví dụ: SELECT dbo.fuGiaiMaKyTuDaMaHoa(dbo.fuMaHoaString('abc123',1),1) Sẽ trả về abc123

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: