[Asp.net]DateTime.ToString() Patterns

Một số kiểu datetime

All the patterns:

0 MM/dd/yyyy 08/22/2006
1 dddd, dd MMMM yyyy Tuesday, 22 August 2006
2 dddd, dd MMMM yyyy HH:mm Tuesday, 22 August 2006 06:30
3 dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt Tuesday, 22 August 2006 06:30 AM
4 dddd, dd MMMM yyyy H:mm Tuesday, 22 August 2006 6:30
5 dddd, dd MMMM yyyy h:mm tt Tuesday, 22 August 2006 6:30 AM
6 dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss Tuesday, 22 August 2006 06:30:07
7 MM/dd/yyyy HH:mm 08/22/2006 06:30
8 MM/dd/yyyy hh:mm tt 08/22/2006 06:30 AM
9 MM/dd/yyyy H:mm 08/22/2006 6:30
10 MM/dd/yyyy h:mm tt 08/22/2006 6:30 AM
10 MM/dd/yyyy h:mm tt 08/22/2006 6:30 AM
10 MM/dd/yyyy h:mm tt 08/22/2006 6:30 AM
11 MM/dd/yyyy HH:mm:ss 08/22/2006 06:30:07
12 MMMM dd August 22
13 MMMM dd August 22
14 yyyy’-‘MM’-‘dd’T’HH’:’mm’:’ss.fffffffK 2006-08-22T06:30:07.7199222-04:00
15 yyyy’-‘MM’-‘dd’T’HH’:’mm’:’ss.fffffffK 2006-08-22T06:30:07.7199222-04:00
16 ddd, dd MMM yyyy HH’:’mm’:’ss ‘GMT’ Tue, 22 Aug 2006 06:30:07 GMT
17 ddd, dd MMM yyyy HH’:’mm’:’ss ‘GMT’ Tue, 22 Aug 2006 06:30:07 GMT
18 yyyy’-‘MM’-‘dd’T’HH’:’mm’:’ss 2006-08-22T06:30:07
19 HH:mm 06:30
20 hh:mm tt 06:30 AM
21 H:mm 6:30
22 h:mm tt 6:30 AM
23 HH:mm:ss 06:30:07
24 yyyy’-‘MM’-‘dd HH’:’mm’:’ss’Z’ 2006-08-22 06:30:07Z
25 dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss Tuesday, 22 August 2006 06:30:07
26 yyyy MMMM 2006 August
27 yyyy MMMM 2006 August

The patterns for DateTime.ToString ( ‘d’ ) :

0 MM/dd/yyyy 08/22/2006

The patterns for DateTime.ToString ( ‘D’ ) :

0 dddd, dd MMMM yyyy Tuesday, 22 August 2006

The patterns for DateTime.ToString ( ‘f’ ) :

0 dddd, dd MMMM yyyy HH:mm Tuesday, 22 August 2006 06:30
1 dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt Tuesday, 22 August 2006 06:30 AM
2 dddd, dd MMMM yyyy H:mm Tuesday, 22 August 2006 6:30
3 dddd, dd MMMM yyyy h:mm tt Tuesday, 22 August 2006 6:30 AM

The patterns for DateTime.ToString ( ‘F’ ) :

0 dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss Tuesday, 22 August 2006 06:30:07

The patterns for DateTime.ToString ( ‘g’ ) :

0 MM/dd/yyyy HH:mm 08/22/2006 06:30
1 MM/dd/yyyy hh:mm tt 08/22/2006 06:30 AM
2 MM/dd/yyyy H:mm 08/22/2006 6:30
3 MM/dd/yyyy h:mm tt 08/22/2006 6:30 AM

The patterns for DateTime.ToString ( ‘G’ ) :

0 MM/dd/yyyy HH:mm:ss 08/22/2006 06:30:07

The patterns for DateTime.ToString ( ‘m’ ) :

0 MMMM dd August 22

The patterns for DateTime.ToString ( ‘r’ ) :

0 ddd, dd MMM yyyy HH’:’mm’:’ss ‘GMT’ Tue, 22 Aug 2006 06:30:07 GMT

The patterns for DateTime.ToString ( ‘s’ ) :

0 yyyy’-‘MM’-‘dd’T’HH’:’mm’:’ss 2006-08-22T06:30:07

The patterns for DateTime.ToString ( ‘u’ ) :

0 yyyy’-‘MM’-‘dd HH’:’mm’:’ss’Z’ 2006-08-22 06:30:07Z

The patterns for DateTime.ToString ( ‘U’ ) :

0 dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss Tuesday, 22 August 2006 06:30:07

The patterns for DateTime.ToString ( ‘y’ ) :

0 yyyy MMMM 2006 August

Advertisements

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

One Response to [Asp.net]DateTime.ToString() Patterns

  1. Bang says:

    Cam on nguoi viet bai nay, dung la dang de dan web tham khao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: